PRÓXIMA AULA

Segunda

08h

Cross one - Sala 01 - david

PRÓXIMA AULA

Segunda

09h

Ballet fitness - Sala 01 - jessica

PRÓXIMA AULA

Segunda

12h15m

Cross one - Sala 01 - david

PRÓXIMA AULA

Segunda

15h

Bike indoor - Sala 02 - rafael

PRÓXIMA AULA

Segunda

18h30m

Cross one - Sala 01 - jeanis

PRÓXIMA AULA

Segunda

19h15m

Zumba - Sala 01 - fernanda

PRÓXIMA AULA

Segunda

19h20m

Bike indoor - Sala 02 - rafael

PRÓXIMA AULA

Segunda

20h15m

Ballet fitness - Sala 01 - ana julia

PRÓXIMA AULA

Segunda

20h20m

Bike indoor - Sala 02 - rafael

PRÓXIMA AULA

Segunda

21h15m

Swásthya yôga - Sala 01 - rodrigo